Lámpások gyúltak Szent Márton ünnepén, hírül vitték az önzetlenség üzenetét.