Bemutatkozik az Életke csapata

__________

Pedagógiai munkatársak

________________________

Mgr. Pál Melinda

igazgatónő

Óvópedagógusi képesítésemet a Nagyszombati Egyetem Pedagógiai Karán, alsó tagozatos tanári oklevelemet pedig a Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetemen szereztem meg.

Óvónői pályafutásom 2013-ban indult egy gútai hatosztályos szlovák tanítási nyelvű óvodában, ahol addigi tudásom és tapasztalatom az óvodai oktató-nevelő munka terén rendkívüli mértékben gazdagodott.

2015-től a Vágfarkasdi Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola és Óvoda óvodapedagógusaként, később igazgatóhelyetteseként dolgoztam.

2021 szeptemberétől az Életke Református Óvoda igazgatónője és a Margaréta csoport óvónője vagyok.

Pedagógiai szemléletem kulcsa a szeretet. Célom a gyermekeket saját tapasztalataik útján eljuttatni azokhoz az ismeretekhez, amelyekre a sikeres iskolakezdéshez szükségük van. Nagy hangsúlyt fektetek az államnyelv gyermekekkel való megismertetésére, a finommotorika és a nagymozgások fejlesztésére.

Mottóm: „Arra taníts, hogy önálló lehessek, hogy büszke lehessek magamra! Hogy elgondolkozzam rajta, hogy képessé váljak rá, hogy eldönthessem, hogy véghezvigyem. Én magam! Mert ez az út vezet el a gyermeki lét végső céljához, a boldog felnőttséghez.” (Maria Montessori)

….

….

Mgr. Fazekas Szilvia

óvónő

Tanári diplomámat a Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetemen végeztem, ahol 2012-ben tanárként sikeresen államvizsgáztam.

Óvodai pályafutásom 2020-ban kezdtem a tallósi óvodában, ahol nagyon sokat tanultam a nálam tapasztaltabb kolléganőktől.

2022 márciusától az Életke Református Óvoda Levendula csoportjának óvónője vagyok.

Célom a gyermekek sokoldalú, harmonikus fejlődésének, gyermeki személyiség kibontakozásának elősegítése. Fontos számomra, hogy a gyermekek nyitottá váljanak az új ismeretek befogadására és szeretetteljes légkörben nevelkedjenek. Kedvelt tevékenységeim a képzőművészet, mesélés, nagymozgások, finommorika fejlesztése. Különösen fontosnak tartom az államnyelv játékos módon való megismertetését a gyermekekkel.

Mottóm:

„ ….légy példa….

a beszédben,

a magaviseletben,

a szeretetben,

a lélekben,

a hitben,

a tisztaságban.“

(Timótheus 4:12)

….

Kőrös Emese

óvónő

Tanulmányaimat az Ógyallai Pedagógiai Szakközépiskolában végeztem, ahol 1988-ban érettségiztem.

Tanulmányaim befejezése óta óvónőként dolgozom.

1988-tól a feketenyéki és taksonyi 1990-től a farkasdi magyar óvoda óvónője voltam.

1996-tól 2020-ig hét éves megszakítással a Vágfarkasdi Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola és Óvoda igazgatóhelyetteseként, vezető óvónőjeként tevékenykedtem.

2021 szeptemberétől az Életke Református Óvoda Liliom csoportjának óvónője vagyok.

Munkám során olyan légkört próbálok kialakítani a gyerekek között, hogy örömmel, várakozással telve járjanak óvodába. Fontosnak tartom már a kisgyermekekkel megismertetni népünk hagyományait, magyarságunk kincseit, hogy később büszkén vallják magukat magyarnak, s hogy a kisebbségi nemzethez való tartozásukat ne hátrányként, hanem előnyként éljék meg – értékeljék.  

Mottóm egy régi könyv ajánlása: „Pedagógiád legyen a szeretet…” – a mai napig ehhez tartom magam.

…..

———————

Patricia Ondrušeková

szlovák lektor

Sellyén 1995-ben érettségi vizsgával befejeztem a gimnáziumi tanulmányaimat. Ezután felsőfokú szakképzést folytattam Prievidzán, gazdasági informatika szakon, amely érettségi vizsgával fejeződött be.
Tanulmányaim befejezése után dunaszerdahelyi Magán középiskolába léptem be dolgozni a pedagógiai részleg igazgató asszisztenseként.
A 2000-ben a jövendő férjem mellett kezdtem dolgozni a családi vállalkozásban. A teendőm nagyon változatos volt,  számtalan tapasztalattal gazdagodtam. 
Nagy örömömre, a 2022-es évben egy új lehetőség nyílt számomra, hogy az ÉLETke óvodában a kis gyermekekkel megismertessem, megszerettessem a szlovák nyelvet.
Hiszem és remélem, hogy kicsivel hozzájárulok ahhoz, hogy a farkasdi magyar anyanyelven beszélő kis gyerekeknek játékos módon közelebb hozom a szlovák nyelvet is. Így segítve a könnyebb kezdést az iskolai szlováktannyelv elsajátításánál is.

Mottóm, vagy talán inkább egy saját gondolatnak mondanám:
Örüljünk annak a hatalmas lehetőségnek ami mindannyiunknak, akik itt élünk, megvan. Magyar vagy szlovák nyelvű gyermekről legyen szó, gyermekeink egyszerre és könnyen tanulhatnak meg két annyira különböző gyönyörű nyelvet. Csak rajtunk múlik, hogy engedjük és lehetővé tegyük számukra.

Intézményi lelkész

———–

Mgr. Erdélyi Anita, PhD.

Teológiai tanulmányaimat a Selye János Egyetem Református Teológiai Karán végeztem, amelyeket Isten kegyelméből 2010-ben mesteri, majd 2015-ben doktori fokozattal fejezhettem be.

2010-től segédlelkészként, 2013 óta felszentelt református lelkészként szolgálok a Vágfarkasdi Református Keresztyén Egyházközségben.

Szolgálatom súlypontja a gyermekekkel és a fiatalokkal való foglalkozás. Vasárnapi iskolát vezetek, ifjúsági közösséget pásztorolok, versenyekre, konfirmációra készítek csoportokat. Legfontosabb célom, hogy megmutassam Isten szeretetét a rám bízottaknak a számukra leginkább befogadható módon – az ő témáikkal, zenéjükkel, kreatív megvalósításokkal, sok játékkal és egy olyan szeretetteljes, befogadó közeg kialakításával, amelyben lelki otthonra lelhetnek, őszintén megnyílhatnak, helyes erkölcsi útmutatást, Isten Igéjéből kérdéseikre igaz válaszokat kaphatnak.

2021 szeptemberétől az Életke Református Óvoda intézményi lelkészeként szolgálok, és igyekszem átadni munkatársaimnak és a gyermekeknek a következő üzenetet:

„Isten azt írta: szeretlek. Fölírta az égre, ráírta a földre, beleírta a tenger hullámaiba. Mindenhová odaírta! Isten azért teremtett mindent ezen a világon, hogy – akár egy tükörben – láthassuk benne őt. Hogy megmutassa magát nekünk, hogy megismerjük őt, és a szívünk dalolni kezdjen. Isten mindezt szavakká formálta, könyvet írt belőle, és elnevezte Bibliának. Sok történet van a Bibliában, de mindegyik egy nagy történetet mesél el. Amely arról szól, hogy Isten mennyire szereti a gyermekeit, és eljön megszabadítani őket. A Biblia kalandregény egy fiatal hősről, aki egy messze országból érkezik, hogy visszaszerezze elveszett kincsét. A Biblia szerelmes regény egy bátor hercegről, aki elhagyja palotáját, trónját – mindenét –, hogy megmentse azt, akit szeret. Olyan, mint amikor a legszebb a tündérmese valósággá válik! A legjobb dolog benne pedig az, hogy igaz.” (Sally Lloyd‑Jones)

___________

Nem pedagógiai munkatársak

Bc. Kun Krisztina

könyvelőnő

A középiskola befejezése óta a könyvelői munka a mindennapjaim része lett. Nagyfiam születése előtt sikeresen elvégeztem a Nyitrai Mezőgazdasági Főiskola bakalári tagozatát. Anyukám hozzáértő szakmai felügyelete mellett fejlődtem tovább. Mára két csodás fiú anyukája vagyok. Nagyon megörültem a felkérésnek, hogy legyek az Életke ovi könyvelője. Számomra is ez egy új kihívás, így együtt az ovival kezdtem bele ebbe a fantasztikus kalandba. Remélem, hogy teljes értékű tagja lehetek ennek a csodálatos kis csapatnak.

Lőrincz Gyöngyi

konyhafőnöknő

1985-ben fejeztem be tanulmányomat a galántai szakközépiskolában, ahol szakács szakmát tanultam. 1985-1994 között a vágsellyei hidegkonyhán dolgoztam, és közben Galántán le is érettségiztem. 1994-től anyaszabadságomat töltöttem, majd 1996 szeptemberétől a vágfarkasdi iskolakonyha főnöknője lettem. 1999-től a negyedi óvoda konyháját is én vezettem, majd 2004-től csak a vágfarkasdi iskolában dolgoztam egészen 2021 augusztusáig összesen 25 éven át. 2021 szeptemberétől egy új lehetőséget kaptam a Farkasdi Életke Református Óvodában, ahol szintén mint konyhafőnök folytatom a pályafutásomat. Nagyon örülök, hogy egy meghitt, családias, békés kollektívában dolgozhatom.

Seres Ilona

szakácsnő

1978-ban végeztem a nagyszombati szakközépiskolában, ahol szakács szakmát tanultam. 3 évig Galántán dolgoztam a Bystrica vendéglőben, ahol gyakoroltam a szakmát. 1979-től a vágfarkasdi Borozóban főztem. 1981-től anyaszabadságomat töltöttem, majd 1986-ban a negyedi „Vág“ óvoda szakácsnője lettem. 1988-tól a Negyedi Pongrácz Ágoston Alapiskola konyháján, mint főszakács dolgoztam egészen 2021 augusztusáig. 2021 szeptemberétől pedig a farkasdi Életke Református Óvoda szakácsnője vagyok.

Barczi Ilona

gondnok asszony

1985-ben végeztem a galántai szakközépiskolában bolti elárusítónőként. Három évig a sellyei üvegporcelán üzletben tevékenykedtem, majd főállású édesanya voltam. Dolgoztam a cipőgyárban Komáromban, a Formula fogadóirodában Pereden, 14 évig a galántai Samsungban. Nagy örömömre szeptembertől szülőfalumban az Életke Református Óvodában dolgozhatom. Legfőbb célom segíteni a pedagógusok munkáját és biztosítani a gyermekek tiszta, higiénikus környezetben való nevelkedését.

Király Anita

óvodai asszisztens

2012-ben végeztem a hidaskürti magán szakközépiskola kereskedelmi akadémián. 2018-tól anyasági szabadságomat töltöttem, majd 2022 májusától dolgozhatok az Életke óvodában. Nagyon örülök, hogy a csapat tagja lehetek. Igyekszem mindenkinek a segítségére lenni.