Óvodánk története

A Vágfarkasdi Református Egyházközség örömmel és hálaadással üdvözölte Magyarország Kormányának 2016-ban induló, határon átívelő óvoda-projektjét. Ezt a projektek rendkívül fontos momentumnak tartotta a kisebbségi sorsban élő, az évtizedek viharaiban egyre inkább forgácsolódó és fogyatkozó magyar nép megmaradása és gyarapodása szempontjából. Ugyanakkor 2016-ban, akkori felmérések és információk alapján nem tartotta indokoltnak a programban való részvételt, mert községünk magyar nemzetiségű gyermekei óvodai neveltetése a község által fenntartott iskola épületében kielégítően működött.

Községünkben, Vágfarkasdon évtizedeken át a magyar óvoda külön objektumban, és önálló jogi személyként foglalkoztatta a legkisebbeket. Kb. 15 évvel ezelőtt azonban a község vezetősége gazdasági és egyéb anyagi megfontolásból úgy döntött, hogy a faluban működő magyar és szlovák óvodákat az iskola egyik szárnyában helyezi el, és azokat jogilag a helyi alapiskolák hatáskörébe utalta.

Az ideálisnak tűnő feltételek azonban viszonylag rövid idő alatt gyökeresen megváltoztak. Már 2017 nyarán olyan aggályok merültek fel, hogy a kialakított csoportszobák hamarosan szűkösnek fognak bizonyulni a két ovi számára, és előbb vagy utóbb nem lesznek megfelelőek a viszonyok ahhoz, hogy minden érdeklődő felvételt nyerjen, a gyermekek pedig komfortosan érezzék magukat.

Ezek az impulzusok fellelkesítették a helyi református gyülekezet vezetőségét, hiszen tudat alatt mindenkor ott élt sokak szívében a vágy, hogy a meglévő egyházi objektumok rendeltetésük szerint legyenek kihasználva, olyan céllal, amiért azokat hitvalló őseink megépítették. Ez inspirálta végül a Vágfarkasdi Református Egyházat arra, hogy megkeresse a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház vezetőségét, és – bár kissé megkésve – felvételét kérje a nemzetközi óvoda-projektbe.

Főtiszteletű Géresi Róbert akkor még püspökhelyettes, jelenleg püspök úrral 2018. július 11-én lezajlott konstruktív tanácskozást követően, melyen községünk polgármestere és alpolgármestere, valamint óvodánk pedagógusai is részt vettek, körvonalazódni látszott az a szándék, hogy mennyire közös érdek lenne az, ha ez a projekt megvalósulna. A helyi alapiskola igazgatónőjével is történt egyeztetés, aki ugyancsak méltatta a kezdeményezést, és tisztázva lett az is, hogy az új óvoda legfőbb célja mindenkor az lesz Isten kegyelméből, hogy a helyi magyar iskolát erősítse.

A Vágfarkasdi Református Egyházközség Presbitériuma a 2018. július 16-án megtartott presbiteri gyűlésén egyhangúlag megszavazta a projektet, melynek realizálására a református templom mellett lévő egykori „régi iskola” objektumát és udvarát jelölte ki. Ezzel megfogalmazódott az a szándék, hogy a farkasdi református templom árnyékában egy olyan lelki és pedagógiai központ alakuljon ki, amelyre nemcsak az egyházközség, de a falu is mindenkor büszke lehet.

A pozitív elbírálásokat követően az építkezési munkálatok 2019-ben megindultak. Az egyházközség részben saját tulajdonában lévő telken, részben vásárolt telken építtette fel a három óvodai csoport befogadására alkalmas gyönyörű épületet, amely Csémy Olivér építészmérnök és fia Csémy Krisztián munkáját dicséri. Az ő terveiket pedig Szabó László vállalkozó és csapata valósította meg. A beruházás teljes összege: 930 093,00 € volt. Az új óvodát az oktatási minisztérium 2021. szemptember 1-jei hatállyal sorolta be a hálózatba.

Az Életke Református Óvoda 2021. szeptember 1-jén kezdte meg a működését tizenegy fős kis csapatával, amelynek tagjai a következők: Bugár Szilvia, Ivány Kocsis Ildikó, Kovács Mária, Kőrös Emese, Pál Melinda, Seres Aida óvó nénik, Lőrincz Gyöngyi konyhafőnöknő, Seres Ilona főszakácsnő, Barczi Ilona gondnok asszony, Kun Krisztina könyvelőnő és Erdélyi Anita intézményi lelkésznő. Az induló óvoda megbízott igazgatónője Pál Melinda lett, akit 2021. november 16-án az óvodatanács meg is választott az Életke Református Óvoda első igazgatónőjévé.

Az Életke a Vágfarkasdi Református Egyház fenntartása alá tartozik, de felekezetre való tekintet nélkül minden gyermeket szeretettel vár oltalmazó falai közé. Az egyházi háttér azt a szeretetet akarja biztosítani az óvodában, amelyre minden gyermeknek szüksége van, és amelynek közvetítésében nincs különbség a felekezetek között.

Hisszük, hogy az Életke óvoda színvonalas feltételeket fog biztosítani a felnövekvő kicsi nemzedék számára, falunk lakosainak pedig bebizonyítja, hogy a templom árnyékában, szeretetben, anyanyelvükön nevelkedő gyermekek szilárd alapot kapnak teljes életüknek és igazi, örök kincseket, amelyeket senki sem vehet el tőlük: helyes értékrendet, egészséges önbizalmat, tiszteletet, szeretetet és megbecsülést önmaguk és mások irányában.