A mi Életkénk elsősorban nem egy óvoda, hanem végvár. Azért épült, hogy bölcsője és megtartó eszköze lehessen a felvidéki magyarságnak. Egy olyan intézmény, amely a végsőkig képviselni és hirdetni fogja a magyar keresztyén értékrendet és kultúrát, amely őrizni fogja a magyar identitást itt Szlovákiában, a Felvidéken, Farkasdon.

Az Életke Óvoda megtestesülése a magyar öröklángnak, amely minden igaz magyar embernek ott ég a szívében egymásért, amely összetart, egységre von bennünket, határokra való tekintet nélkül megrajzolja István országát szívtől szívig. Ez a magyar láng testesült meg a farkasdi Életke Református Óvodában, amikor sok más intézménnyel együtt megépült Magyarország Kormánya támogatásával a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház közreműködésével a Kárpát-medencei Óvodafejlesztési Program keretein belül.

Az Életke egy nagy magyar összefogás eredménye, amely magába foglalja az Anyaország cselekvő szeretét külhoni testvérei iránt és a határon túl élő magyarok megmaradásra való törekvését utolsó csepp vérig. Az Életkében magyar a magyarnak nyújt segítő jobbot a nemzetért.

Az Életke azt hirdeti, hogy minden történelmi viszontagság és tragédia ellenére a magyar él, élni akar és Isten kegyelméből élni is fog.

A magyar összefogás áthatotta óvodánk megépülésének teljes időszakát.

Létjogosultságát községünkben polgármester urunk, Restár János mérnök úr szeretetteljes pártfogása, falunk jogászának, dr. Szőke Szórád Petra odaadó, áldozatkész szakmai segítsége és a Farkasdi Magyar Tannyelvű Alapiskola és Óvoda igazgatónője, Keresztesi Ildikó kedves és konstruktív támogatása alapozta meg.

Az óvoda épületét ügyes magyar, nagyrészt helyi mesteremberek keze formálta Szabó László vállalkozó körültekintő irányítása alatt.

Stílusában, formájában neves magyar építészmérnökök, Csémy Olivér és Csémy Krisztián kivételes tehetsége rajzolódik ki.

Az édenkertszerű gyönyörű udvar egy helyi magyar vállalkozó Ondrušek Ferenc mérnök úr hatalmas szívét és ügyes csapatát dicséri. 

A pompás játszótér az ovi iránt hűséggel elkötelezett Kőrös József alpolgármester úr indítványozására a helyi önkormányzat ajándéka, és az, hogy ma itt lehetünk, hogy ma ezt az ovit ünnepélyesen átadhatjuk az indulásnak, a gyermekeknek, küldetése beteljesítésének, az a megbízott igazgatónő, Pál Melinda, a konyhafőnöknő, Lőrincz Gyöngyi, az óvó nénik, Bugár Szilvia, Kőrös Emese, Ivány Kocsis Ildikó, Kovács Mária, Seres Aida, a könyvelőnő, Kun Krisztina, a szakácsnő, Seres Ilona, a takarítónő Barczi Ilona és a helyi református gyülekezet szorgalmas és áldozatkész tagjai emberfeletti odaszánásának és munkájának köszönhető.

Az Életke a magyar összefogás jelképe, ezért lelkülete, szellemisége is csak ebből fakadhat. Azt akarja továbbadni, amiből épült a magyar szívet, a magyar öntudatot, a magyar nemzetszeretetet.

Igazi hűség és szeretet azonban csak Istenből fakadhat, aki az igazi értékek egyedüli forrása. Ezért áll itt ez a gyönyörű óvoda a református templom mellett Isten oltalmában, és ezért kell, hogy működése is a hitből és Isten szeretetéből fakadjon.

Az Életke Református Óvoda egy új élet hordozója. Éppen olyan, mint egy újszülött gyermek. Csodálattal és gyönyörűséggel tölt el, ha rá pillantunk, puszta léte betölti a mi szívünket örömmel. Ez a csoda pedig a miénk, farkasdi magyaroké. Ugyanakkor tudjuk, érezzük, hogy rajtunk túl és velünk együtt valaki hatalmasabbé – Istené.

Ez az ovi Isten ajándéka.

Ajándék, mint minden gyermek, de hatalmas felelősség és feladat is, mint minden új élet. Helyt kell állnia, rendeltetésének meg kell felelnie, maradandót kell alkotnia itt a maga helyén, farkasdi végvárként.

Ez pedig csak Istenbe vetett hittel, az eddig megélt szeretetteljes összefogással és a megmaradás reményével a szívünkben lehetséges. Hit, remény, szeretet, ez hát a mi Életkénk mottója, és azzal a bizalommal munkálkodunk benne, hogy őt nekünk Isten adta, és az Ő nagy kegyelmességéért ügyét hordozni is fogja.