A vágfarkasdi Életke Református Óvoda mellett működő Iskolatanács

….

  • Bc. Kun Krisztina – a nem pedagógiai alkalmazottak képviselője, elnök

….

  • Mgr. Gyöpös Berecky Karolina – a szülők képviselője, alelnök

….

  • ….. – a pedagógusok képviselője

….

  • ….. – a pedagógusok képviselője

….

  • ….. – a szülők képviselője

….

  • Mgr. Erdélyi Pál, PhD. – a fenntartó Vágfarkasdi Református Keresztyén Egyház képviselője

  • Molnár Károly – a fenntartó Vágfarkasdi Református Keresztyén Egyház képviselője